Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Вартість першого року навчання, грн
 051 Економіка
 Економіка підприємства 5300
 071 Облік і оподаткування
  
 Облік і аудит  5300 
 073 Менеджмент
   
 Менеджмент організацій міського господарства 5500
 Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
 Менеджмент. Управління проектами
 Логістика
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Економіка та організація бізнесу  5300
 101 Екологія Екологія  5100
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
   
 Електротехнічні системи електроспоживання    5300  
 Світлотехніка та дизайн світлового середовища
 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
 Електромеханіка
 183 Технології захисту навколишнього середовища  Технології захисту навколишнього середовища  5100
 185 Нафтогазова інженерія та технології  Нафтогазова інженерія та технології  5800
 192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство  5300
 Цивільна інженерія
 Промислове цивільне будівництво
 193 Геодезія та землеустрій  Геодезія, картографія та землеустрій  5300
 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології  5100
 205 Лісове господарство  Лісове господарство  5100
 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа  5500
 242 Туризм  Туризм  5500
 263 Цивільна безпека  Охорона праці  4800
 Цивільний захист
 275 Транспортні технології  Транспортні технології (за видами транспорту)  5300
 281 Публічне управління та адміністрування  Публічне управління та адміністрування  5500

Зараз на сайті:

На сайті 74 гостей та користувачі відсутні

Шановні абітурієнти!

З цього року у вас є можливість навчатися в нашому університеті за спеціальністю

035 Філологія "Германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська"

Щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування"

Шановний абітурієнте!

Надаємо додаткове роз'яснення щодо вступу на спеціальність "Архітектура та містобудування":

1. Для участі в конкурсі н6а місця державного замовлення потрібні такі предмети ЗНО:

  1. Українська мова та література;

  2. Математика;

  3. Творчий конкурс.

2. Для участі у конкурсі на місця, що фінансуються юридичними або фізичними особами (контракт) можливі   

2 варіанти:

1 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Творчий конкурс.

2 варіант:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Творчий конкурс.